UŽUPIO MENO INKUBATORIAUS VIZIJA

VIEŠAS, AKIPLĖŠIŠKAS, UŽUPIETIŠKAS menas

 

Misija – Per kūrybos procesų  viešinimą skatinti visuomenės ir kūrėjų dialogą.

UMI – tai kūrybos procesų sklaidos erdvė, orientuota į kūrybinio proceso viešumą.

UMI vykstančios veiklos:

1. Atviros kūrėjų ir kūrybinio verslo darbo ir kūrybos studijos (studijose kuriančių/dirbančių kūrėjų ir kūrybinio verslo atstovų atvirų studijų dienos visuomenei):

UMI Kalnas studijos -  jauno ( įmonės iki 3 metų) profesionalaus Kūrybinio verslo ( SVV Subjektai) /kūrėjo darbo vieta, pirmenybė teikiama  dizaino kūrybinėms industrijoms. Pagrindinis dėmesys skiriamas jauno  Kūrybinio verslo augimui, bendradarbiavimui tarp kūrėjų ir įmonių, neformaliai dizaino edukacijai, kūrybos procesų atvirumui, mentorystei;

UMI Galeros studijos – jauno profesionalaus menininko (tapyba, grafika, fotografija, video, keramika, skulptūra, instaliacija, performansas, tarpdisciplininis menas, meno tyrinėjimas  ir kt.) kūrybos ir darbo vieta;

2. Pastovus kūrybos ir kūrybinių procesų pristatymas visuomenei, dialogas su auditorija per filmuotą ir transliuojamą, nuolat atnaujinamą kūrybinių procesų  pristatymą (suteikiama galimybė žiūrovui nuo iki stebėti kūrybinį procesą, įsitraukti į programas) irk t.;

3. Inicijuojamos kūrybinės dirbtuvės ir kūrybos pristatymai (tiek UMI, tiek išorinėse erdvėse), diskusijos, meninis bendradarbiavimas ir kitos kūrybiniuose procesuose kylančios veiklos (planuotos ir spontaniškos), verslumo bei kūrybingumo mokymai, diskusijos ir kt.;

4. Veiklos susijusios su Užupio rajonu ir bendruomene – tyrimai, meninės akcijos, įvietinto meno projektai, neformalus  Užupio  informacijos centras, ekskursijos, kūrybinės dirbtuvės, pristatomas kultūrinis žemėlapis, Užupio kino teatras (skirtas viešinti  Užupio istorijai, rengti bendruomenės renginiams), Užupio bendruomenės ir svečių edukacija, bendradarbiavimas su Užupio bendruomene vystant Užupio respublikos projektą ir kt.;

5. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, ypatingai su VDA (skatinama VDA bendruomenės narius aplikuoti į UMI studijas, VDA Meno ir dizaino laboratorijų naudojimas pagal UMI ir VDA pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, per projektinę veiklą edukuojama VDA bendruomenė);

6. Projektinė veikla – projektai, skirti plėsti užsienio kūrėjų programą, pristatyti jaunųjų menininkų kūrybą, seminarai, paskaitos, vizitavimai skirti plėsti jaunųjų menininkų kompetenciją, projektai bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis ir institucijomis.