Apie GALERĄ

Svarbiausia vienos tapybiškiausių ir fotogeniškiausių Vilniaus dalių vieta – Užupio dailės galerija, pavadinta Galeros vardu, įsikūrė 1995 metais. Vietos dvasia ir institucijos branduolį sudariusių menininkų pasaulėžiūra lėmė tai, kad pagrindinis šios parodinės erdvės bruožas yra neformalumas. Palaipsniui plėsdamasi (nuo keliolikos iki šimto kvadratinių metų) galerija visą laiką funkcionavo ne tik kaip ekspozicinė, bet ir darbinė erdvė. Galeroje ne tik rodoma – čia kuriama, bendraujama ir net gyvenama. Savo pobūdžiu ir strategijomis galerija artimesnė ne reprezentacinei menų eksponavimo patalpai, o hipiškais pagrindais susibūrusiai menininkų kolonijai. Tad ir institucijos pavadinimas pasirinktas neveltui: šalia sraunios upės dislokuotas pastatas iš tiesų primena prieš srovę (visomis prasmėmis) plaukiantį laivą. Vis dėlto galeroje veikiantys menininkai neprakaituoja kaip senovės vergai, prikalti prie sunkių galeros irklų, priešingai, jie daro tai, ką diktuoja jų vidinė laisvė bei būtinybė – aplinkybės realizuoti idėjas Galeroje yra ypač palankios. Tai rodo ir reguliariai rengiamos parodos, vienas kitą keičiantys projektai, festivaliai, simpoziumai ir visiškai laisvai, spontaniškai pačioje Galeroje ir jos prieigose atsiradę kūriniai, vietai suteikę specifinę, nežabotą ir spontanišką atmosferą… Užupis nėra nuosavybė – tai  dvasinės priklausomybės vieta, todėl užupiečiais save laiko net ir toli už jo ribų gyvenantys piliečiai. Užupis visai nepyksta, kai jį vadina Vilniaus Monmartru ar gretina su giminingais menininkų kvartalais, nes jis nenorėjo būti niekuo – jis jaučia, kas jis yra.

„Galeros” tikslas – skatinti šiuolaikinio alternatyvaus meno plėtrą, vystant profesionalųjį meną bei bendruomenės meno fenomeną, sudarant išskirtines sąlygas jaunųjų menininkų kūrybinei saviraiškai.

Profesionalaus meno plėtra:

  1. Jaunųjų menininkų personalinės parodos, kūrybos pristatymai
  2. UMI Rezidentų kūrybos pristatymai
  3. Užupio menininkų personalinės parodos, kūrybos pristatymai

Parodinė erdvė „GALERA“ yra turtingą istoriją puoselėjanti, unikali Vilniaus vieta, todėl nemažas dėmesys skiriamas galerijos tradicijų ir unikalumo (alternatyvos, laisvės) išsaugojimui – kiekvienais metais planuojamos tradicinės Galeros parodos: Užupio kalendorinių švenčių minėjimas, Užupio tapybos pleneras ir kt. Užupis yra išskirtinė Vilniaus vieta, kurioje ne tik kuria, bet ir gyvena daug žinomų Vilniaus menininkų, todėl galerijoje planuojami Užupio menininkų kūrybos pristatymai. Naujas galerijos etapas ir svarbi veiklos kryptis susijusi su UMI veikla ir iškeltais tikslais – skatinti, “inkubuoti” jaunus menininkus, todėl dalis laiko galerijos parodinėje erdvėje skiriama UMI rezidentų kūrybos pristatymui.

Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo stiprinimas:

  1. UMI Užsienio rezidentų meninininkų parodos
  2. Tarptautinių mainų tarp meno inkubatorių/ meno rezidencijų parodos.

 

Projektinė erdvė „Galera“ veikia:

II–VI 12–18

Užupio g. 2A, Vilnius

galera
vidus4small
vidus3small
vidus2small
vidus1small
zemelapis
galeravidus4smallvidus3smallvidus2smallvidus1smallzemelapis