UŽUPIO MENO INKUBATORIAUS REZIDAVIMO VIDAUS TAISYKLĖS:

1. Pagrindinė taisyklė:

Naudokis UMI patalpomis pagal sutartį su UMI. Patalpos yra skirtos kūrybai, tai nėra gyvenamosios patalpos. Savo veikloje vadovaukis LR įstatymais ir Užupio respublikos konstitucija.

2. Renginiai, parodos

Veiklą visuomeninės paskirties patalpose organizuoja UMI administracija. Visi kūrėjai parodų ir renginių projektus derina užpildydami nustatytą paraiškos formą arba aptardami projektą susitikimo metu. UMI reziduojantys kūrėjai turi teisę nemokamai surengti vieną iki 2 savaičių trukmės parodą galerijoje.

Galerijos patalpos bei kiemas yra viešos, visuomeninės paskirties. Šiose erdvėse vykdyti iš anksto suderintą veiklą turi teisę visi UMI reziduojantys kūrėjai, taip pat visi Lietuvos ir užsienio kūrėjai. UMI administracija yra atsakinga už tinkamą veiklų organizavimą viešos paskirties patalpose, už kalendorinių ir valandinių užimtumo grafikų, lentelių sudarymą ir tinkamą pildymą. Patalpų nuomos kaina yra nustatoma atskiru reglamentu.

Renginiai arba meninių objektų eksponavimas turi būti suderintas su UMI administracija, turi būti aiški renginio arba meninio objekto eksponavimo pradžia ir pabaiga. Visos veiklos, vykdomos UMI atsakomybės ribose, turi būti vykdomos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų.

3. Saugumas

Prižiūrėk savo ir kitų daiktus, patalpas ir įrangą. Visais atvejais, jei reikia pagalbos naudojantis patalpomis ir įranga, kreipkis į UMI darbuotojus. Pasinaudojęs įranga, grąžink į vietą.

UMI patalpose draudžiama:

· Rūkyti;

· Vartoti narkotines medžiagas;

· Rengti iš anksto su administracija nesuderintus renginius, vakarėlius, kurių metu yra vartojamas alkoholis;

4. Iniciatyvos

Aktyviai padėk kurti ir palaikyti UMI dvasią, skirk bent 1 valandą per savaitę savanoriškai veiklai, susijusiai su UMI plėtra: informacijos rengimui ir platinimui, patalpų tvarkymui, rėmėjų ir partnerių paieškai ir pan.

Kiekvienas UMI reziduojantis kūrėjas gali dalyvauti vidiniuose UMI renginiuose.

5. Kaimynai

Rekomenduojame: padaryk pertrauką bendrai kavai ir arbatai, pasidomėk, ką veikia kaimynas.

6. Taupymas

Taupykime elektros energiją,  vandenį,  šilumą  –  būkime  ekologiški  ir  ekonomiški. Rūšiuokime atliekas.

7. Švara ir tvarka

Prižiūrėk  kiemo ir patalpų  tvarką,  švarą,  gėles; nelauk, kol valytoja pakels šiukšlę, jei tik gali, pats tai padaryk.

Baigęs darbą ar renginį bendro naudojimosi patalpose, palik erdvę tvarkingą, sustatyk kėdes ir kitus baldus taip, kaip radai. nepalik šiukšlių, neišplauto arbatos / kavos puodelio. Po darbo ar renginio, vieta tauri likti švari (visomis prasmėmis).

Patalpose nerūkyk, nevartok alkoholinių gėrimų ir kitų kvaišalų. Bet kokie renginiai turi būti iš anksto suderinti su UMI administracija.

UMI rezidentai, nepaisantys šių reikalavimų, yra įspėjami, o esant pakartotiniam ir sistemingam piktnaudžiavimui, numatomas vienašališkas sutarties su Kūrėju nutraukimas ir rezidento iškraustymas iš patalpų.

Direktorius Giedrius Bagdonas

2014 m. kovo 13 d.