UMI plėtros projektas

VšĮ „Užupio meno inkubatorius”, telkiantis įvairių šalių menininkus ir sudarantis jiems sąlygas kurti bei pristatyti savo kūrybą visuomenei, nuo šiol gali pasiūlyti dar daugiau meno inkubavimo galimybių. 2011–2014 m. buvo įgyvendintas projektas „VšĮ ‘Užupio meno inkubatorius’ plėtra”, finansuotas ES Regioninės plėtros fondo ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis. Jo metu suremontuotos ir rekonstruotos bei pritaikytos veikloms avarinės būklės Užupio meno inkubatoriaus patalpos Užupio g. 2 („UMI Galera”) ir suformuotos naujos modulinės meno erdvės Krivių g. 10 („UMI Kalnas”). „Galeros” pastato plotas po rekonstrukcijos siekia 724,89 kv. m. Iš viso įrengta 20 kūrybinių 15-30 kv. m. studijų/rezidencijų menininkams, dvi erdvės meno produktų demonstravimui – galerija „Galera” ir renginių salė „UMI klubas”, administracinės, sandėliavimo ir pagalbinės paskirties patalpos, mini muziejus-skaitykla. Kultūros paskirties pastatas Krivių g. 10. („Kalnas”) rekonstruotas į 950,6 kv.m. patalpas. Įrengtos 7 kūrybinės 50-120 kv. m. ploto studijos/rezidencijos menininkams ir kūrybinėms įmonėms, atvira daugiafunkcinė kūrybinė erdvė – galerija „Kalnas“, administracinės ir pagalbinės patalpos. Taip pat rekonstruotos ir sporto paskirties – šaudyklos patalpos. Bendra projekto vertė yra  3 251 181,00 Lt. Pagal finansavimo šaltinį – 2007–2013 m. ES struktūrinė parama, projektui skirta iki 2 567 330,00 Lt.

Naujai atgimusiose kūrybinėse erdvėse rengiamos parodos, mugės, kūrybinės dirbtuvės, seminarai bei kitos (mokymų, konsultacijų, renginių organizavimo) viešosios paslaugos kultūrinių industrijų subjektams suteiks ne tik kūrybai palankią aplinką, bet ir galimybę įgyti verslumo bei produkto komercializavimo įgūdžių. Patalpos bei moderni meno darbams reikalinga įranga talentingiems menininkams nuomojama lengvatinėmis sąlygomis. Nuo 2013 m. UMI veikia menininkų rezidencijos programa, kurioje dalyvaujantys menininkai turi galimybę plėtoti įvairias meno rūšis – tapybą, skulptūrą, kiną, fotografiją, skaitmeninį dizainą, audiovizualinius menus. Papildomą inkubatoriaus rezidentų tikslinę grupę sudaro įmonės, teikiančios kūrybines, konsultacines ar kitokias paslaugas, nukreiptas į menininkus ir kūrybines industrijas.

„Užupio meno inkubatorius” – tai pirmasis meno inkubatorius Baltijos šalyse, įkurtas 2002 m. Ši meno bendruomenė pradėjo formuotis 1996 m., jauniems entuziastams įsteigus „Alternatyvaus meno centrą” ir galeriją „Galera”, kurie subūrė talentingus ir galimybių ieškančius Užupio menininkus. Vėliau šios organizacijos buvo performuotos į viešąją įstaigą „Užupio meno inkubatorius”. Nuo to laiko UMI jau spėjo surengti šimtus parodų, koncertų, visuomeninių akcijų ir kitų renginių, į kuriuos įsitraukė menininkai iš daugelio pasaulio šalių. Skaičiuojama, kad iš viso UMI veiklose dalyvavo daugiau kaip 1000 kūrėjų, tačiau jie nesiekia būti įdomūs tik patys sau – planuojama ir toliau organizuoti visuomenei skirtus šviečiamuosius meno renginius, plenerus, reprezentuoti Vilnių kaip menininkų meką.

Teisinė forma: Viešoji įstaiga. Įkūrimo metai: 2002 m. 

Registracijos adresas: Užupio g. 2, Vilnius.

Steigėjai: Vilniaus miesto savivaldybė ir Alternatyvus meno centras „Užupis“ 2.

DalininkasVilniaus miesto savivaldybė

Kolegialus valdymo organas: taryba. 

Administracijos vadovas: direktorius.

Tinklalapis:   www.umi.lt  

Elektroninis paštas: uzupiomenoinkubatorius@gmail.com

 

es_logotipas test         logo_VMS test