Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija

2008 metais Lietuvos kūrybinių industrijų lyderių įsteigta asociacija šiandien jungia daugiau nei 60 narių. Tai – Lietuvos aukštosios mokyklos ir kolegijos, kūrybinių industrijų ir kūrėjų asociacijos, menų inkubatoriai, viešosios įstaigos ir kūrybinio verslo įmonės, kūrėjų bendruomenės ir individualūs asmenys.

Asociacija atstovauja kūrybines industrijas ir jų kūrėjus politikos lauke. Pagrindinis tikslas – siekti darnios kūrybinių industrijų plėtros Lietuvoje, palankios įstatyminės ir teisinės bazės bei efektyvių valstybės ir Europos Sąjungos investicijų šio sektoriaus augimui. Asociacija aktyviai dalyvauja kultūros, aukštojo mokslo bei studijų politikos formavime, teikia siūlymus dėl valstybės ir Europos Sąjungos investicijų į kūrybinių industrijų sektorių, finansavimo programų ir priemonių;

Asociacija kaupia informaciją apie kūrybines industrijas, dalinasi naujienomis apie kūrybinių industrijų politikos aktualijas, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, inovacijas, kūrybines partnerystes, užsako ir atlieka tyrimus bei rengia įvairius mokymus.

Asociacija ieško kontaktų ir padeda juos užmegzti Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, padeda Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų atstovams ir organizacijoms sklandžiai dirbti kartu. Atvirumas ir bendradarbiavimas yra asociacijos bendruomenės veiklos principai. Asociacija skatina sektoriaus tinklaveiką Lietuvoje, aktyviai dalyvauja regioninės tinklaveikos projektuose Baltijos jūros regione bei skatina sektoriaus klasterizaciją ir veikia kaip kūrybinių industrijų klasteris.

 

 

rodyklė

Kontaktai:

Roma Survilienė

+370 61143543

info@creativeindustries.lt

Daugiau informacijos:

http://creativeindustries.lt/lt/