Petras Lincevičius

„Kūryba man yra kalba, kuria galiu išreikšti fenomenologines konkrečių vietų bei daiktiškosios ir materialiosios kultūros analizės patirtis.‘‘

Petras Lincevičius – tapytojas, Vilniaus dailės akademijos absolventas, kilęs iš Šilavoto miestelio Prienų rajone. Gimtuosius, daugelio kartų͂ įgyventus namus sąmoningai priimdamas kaip savo tapatybės šerdį, Petras savo kūryba perteikia stiprų tiek egzistencinio, tiek istorinio laiko pojūtį, ir fiksuoja jį jau modernaus, šių laikų žmogaus žvilgsniu.

Į dėmesio sūkurį dailininkas pateko prieš metus, laimėjęs tarptautinės šiuolaikinio meno mugės ArtVilnius‘2015 geriausio jaunojo menininko prizą. Įvertinimas galerijų duris šio autoriaus kūrybai atvėrė dar plačiau – per pastaruosius metus jis buvo kviečiamas eksponuoti savo darbus ne tik Lietuvoje, bet ir surengti autorinę parodą žinomoje Berlyno galerijoje „Werkstattgalerie“ bei jungtinę parodą tarpkultūrinių mainų programos metu Abu Dabyje (JAE). Kūrybinę veiklą papildo ir organizacinė – šį rugpjūtį menininkas jau antrus metus iš eilės kuruos daug jo paties vasarų įprasminusį Šilavoto plenerą. Jis šiais metais bus skirtas tapytojo a. a. A. Vilpišausko atminimui.

„Mano kūrybą galima apibūdinti filotopijos ir genius loci sąvokomis. Pirmoji, apibrėždama konkretų mąstymą, įsišaknijusį konkrečioje vietoje – gimtojoje žemėje, suteikia galimybę pozicionuotu ir įvietintu mąstymu įsitraukti į universalių ir globalių kontekstų apmąstymą. Antroji – skirta konkrečių vietovių analizei, jų unikalumui ir vietos  dvasiai. Kūryba man yra kalba, kuria galiu išreikšti fenomenologines konkrečių vietų bei daiktiškosios ir materialiosios kultūros analizės patirtis.

Pagrindiniu savo kūrybos atspirties tašku išskirčiau Lietuvos etnografinį regioną Suvalkiją. Toks pasirinkimas yra susijęs su savęs identifikavimo dabartyje problema. Būdamas šio regiono atstovu susiduriu su susiklosčiusia šio regiono istorija, kultūrine atmintimi, artefaktais, menančiais mano protėvių gyvenimą – visa tai – dokumentai, kuriais remdamasis konstruoju asmeninę (egzistencijos) struktūrą. Tapybos proceso metu įvyksta susitapatinimas su vaizduojamuoju objektu, susijungia išgyventas ir nepatirtas laikas. Toks veiksmas leidžia praplėsti laikmečio, vietos, istorijų interpretacijas bei, asmeniškai man, susivokti dabartyje.“

 

2009 – 2015 Vilniaus dailės akademijos tapybos bakalauras ir magistras

2015 – Geriausias meno mugės „ArtVilnius’15“ jaunasis menininkas

 

Personalinės parodos:

2015 “The Cabin For Time”, galerija „Werkstattgalerie“, Berlynas, Vokietija;

2015 „Namukas laikui/Ryto nebus“, interaktyvi meno galerija VOX ART, www.voxart.lt ;

2015 „Tapyba iš istorijos“, LRT galerija, Vilnius, Lietuva;

2014 „Namukas laikui/Pietūs“, M. K. Čiurlionio namai, Vilnius, Lietuva;

2014 „Namai“, Šilavoto kultūros centras, Lietuva;

2013 „Takeliai namo“, Prienų krašto muziejus, Prienai, Lietuva.

 

Grupinės parodos:

2015 Dvyliktojo Šilavoto Davatkyno plenero menininkų paroda „Parafrazės“, Parko galerija, Kaunas, Lietuva;

2015,  2013 Baigiamųjų magistro ir bakalauro darbų paroda „Meno celės“, Vilnius, Lietuva;

2015 „Kartos (nesi)kartoja. Antrą kartą“, Meno forma, Kaunas, Lietuva;

2014 „Kitoks mąstymo būdas“, galerija “Stalowa“, Varšuva, Lenkija;

2014 „Kartos (nesi)kartoja“, galerija „Meno forma“, Kaunas, Lietuva;

2014 „10 Šilavoto plenerų“, galerija „Meno parkas“, Kaunas, Lietuva;

2014 „Baltas lapas. Devyniasdešimtųjų vaikai“, galerija „Arka“, Vilnius, Lietuva;

2013 „Jaunieji. Žalia sąmonė- 3, arba „Kaip nesikartoja istorija“, galerija „Meno Parkas“, Kaunas, Lietuva;

2011 „Jaunieji tapytojai Justinui Vienožinskiui“, Rokiškio rajono muziejus, Rokiškis, Lietuva.

 

Kita:

2014 Filmo „Rūsys“ paveikslų dailininkas;

2014 Paveikslas „Vinukas ir dratu perrištas akmenukas” Paveikslų sodas, Martyno Jankaus muziejus, Bitėnai, Lietuva;

Nuo 2007 metų dalyvauja, o nuo 2014 metų kuruoja plenerus Šilavoto „Davatkyne“ .

Nufotografavau, tą pačią dieną grįžau į Vilnių, After taking a Picture, the same day I returned to Vilnius 61x277 cm, aliejiniai dažai, drobė, 2015 m.

Kontaktai:

Interneto svetainė: http://www.petraslincevicius.com/

El. p.: lincevicius.petras@gmail.com

''Stogas'', ''The roof '' 257x194 cm, aliejus,drobė, 2013
''Taburetė'',''The Tabouret'', 139x150 cm, aliejus, drobė, 2013 m.
Žiema (Kapinės), Winter (Cemetery), 28,8x41,8 cm, aliejiniai dažai, kartonas. 2015
Žiema ( XX a. pirma pusė), Winter (First half of the twentieth century) 22x29,9 cm, aliejiniai dažai,  kartonas. 2015