VŠĮ   UŽUPIO MENO INKUBATORIUS

VšĮ „Užupio meno inkubatorius“   Įmonės kodas: 126053783,  adresas: Užupio g. 2,  01200

Sąskaita  „Swedbank“ : LT16 7300 0100 7432 8346, el.p.: umigalera@gmail.com, tel.: 867788218

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

2013m. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

1) Informacija apie viešosios įstaigos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus; – UMI, veikdama pagal įstatus numatytose švietimo, kultūros, meno ir socialinėje sferose, įgyvendino šią veiklą:

 

 

 • 2013m. balandžio 15d. Atidarytas Užupio g.2A objektas po rekonstrukcijos.

 http://www.umi.lt/renginiai/kulturos-diena-uzupyje/

Strapsniai ir informacija apie kultūros dieną užupyje:

15min.lt “Pasaulinės kultūros dienos proga – Užupio meno inkubatoriaus atgimimas”

bernardinai.lt “Užupio menų inkubatorius kvies paminėti Pasaulinę kultūros dieną”

kauno.diena.lt “Menininkų aitvarai virš Vilniaus – duoklė kultūrai”

delfi.lt “Kultūros dieną vilniečiai mokysis kaligrafijos paslapčių”

alkas.lt “Pasaulinę kultūros dieną su džiaugsmu atidaromas Užupio meno inkubatorius”

man.lt “Kultūros dieną vilniečiai mokysis kaligrafijos paslapčių “

lrytas.lt “Pasaulinę kultūros dieną – į Užupio meno inkubatorių”

vilnius.lt “Šiemet sostinėje Kultūros diena paminėta Užupio menų inkubatoriuje – surengta dešimtys neįprastų renginių ir netikėtų akcijų “

lrt.lt – Muzikiniame vidudienyje, reportažas apie užupį

spec.lt “Vilniuje duris atvers renovuotas Užupio meno inkubatorius “

diena.lt “Menininkų aitvarai virš Vilniaus – duoklė kultūrai”

vilnius-events.lt “Kultūros diena Užupyje”

dienosnaujienos.lt “Pasaulinę kultūros dieną – į Užupio meno inkubatorių”

koperator.lt “Kūrybinio verslo skatinimas Lietuvoje: galimybės ir kliūtys”

madeinvilnius.lt “Pasaulinė kultūros diena Užupyje”

einam.lt “Užupio menų inkubatorius”

manogidas.lt “Pasaulinei kultūros dienai skirti renginiai”

moteris.lt “Kultūros dieną – kaligrafijos paslaptys”

zebra.lt “Kultūros diena Užupyje”

 • 2013m. lapkričioio 20d. Atidaryta naujai pastatyta galerija „Kalnas“ Krivių g.10. http://www.umi.lt/kalnas/zemyn-aukstyn/ Surengta aukšto meninio lygio šiuolaikinio Gruzijos meno paroda.  Bendradarbiaujant su Gruzijos kultūros ministerija, Gruzijos ambasada Lietuvoje, Tbilisio galerija „Gala gallery“.
 • Užupio meno inkubatoriaus (UMI) renginiuose 2013m. dalyvavo per 200 menininkų iš Lietuvos ir per 100 užsienio menininkų.  Renginiuose lankėsi LR prezidentė Dalia Grybauskaitė, Estijos prezidentas Tomas Hendrikas Ilvesas, Tibeto dvasinis lyderis Dalai Lama, Talino, Rygos ir Vilniaus miestų merai, LR ministrai, užsienio šalių ambasadoriai… Pagrindinė informacija apie renginius: http://www.umi.lt/visi-renginiai/
 • Surengta daugiau kaip 20 aukšto meninio lygio parodų, kuriose dalyvavo kelios dešimtys menininkų iš Lietuvos ir kitų šalių (Suomija, Belgija, Estija, Latvija, Vokietija, Gruzija, Rusija, Baltarusija, Belgija, Prancūzija, Slovakija, Indija, Tibetas). Pagrindinių parodų nuorodos čia: http://www.umi.lt/inkubatorius/galera/parodu-archyvas/
 • UMI galerija „Galera“ sėkmingai dalyvavo tarptautinėje meno mugėje „ARTVILNIUS 12“. Mugėje, vykusioje Litexpo rūmuose, UMI pristatyti menininkai Birutė Zokaitytė, Eglė Vertelkaitė, Johanners Mundinger, Florian Kunigues, Julie Henault. http://www.umi.lt/renginiai/art-vilnius-2013/
 • Buvo surengti UMI ir Užupio respublikos pristatymai daugelyje Europos miestų.
 • UMI ir kūrėjai rezidentai aktyviai dalyvavo Užupio respublikos renginiuose: „Kaziukas Užupyje“, „Neprigulimybės diena“, „Vėjo dienos“.
 • UMI menininkai pagal su Užupio gimnazija suderintus planus ir ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį, keletą kartų per metus praveda tapybos, fotografijos, skulptūros, dizaino užsiėmimus, mokymus Užupio gimnazijos mokiniams.
 • UMI įgyvendino NORDIC remiamą trišalio kultūrinio bendradarbiavimo projektą „Užupis-Christiania-Hirvitalo“. Nuorodos į projektą: http://www.umi.lt/sveciai/kurybiniu-erdviu-tinklas-uch-2/ ,  http://uchplus.org/
 • UMI įgyvendino LR URM remiamą projektą „Europos vėjai“: http://www.umi.lt/renginiai/europos-vejai/
 • UMI dalyvavo įgyvendinant ES socialinio fondo finansuojamą projektą „Kompleksinės inovatyvios mokymo sistemos sukūrimas ir diegimas“

 

projektAS Nr. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-007

„VšĮ „Užupio meno inkubatorius“ plėtra“

 

Toliau buvo vykdomas ES remiamas projektas „VšĮ „Užupio meno inkubatorius“ plėtra“.

ES finansavimas projektui sudaro apie 2,5 mln. Lt.  Projekto  pasekoje sukurta ir įrengta beveik 1600 kv.m. ploto miesto centre – Užupyje pritaikytam specializuotam KI vystymui. Įgyvendinus projektą numatoma, kad jame vienu metu kurs 30-40 rezidentų, iki kelių šimtų jų per metus galės naudotis inkubatoriaus turima infrastruktūra savo veiklai ir projektams vykdyti.  Nupirkta įranga ir vystomos šios KI kryptys: tapyba, dizainas, skulptūra, grafika,  muldimedijų ir fotografijos menai.

UMI patalpų plotas po rekonstrukcijos viso – 1595,49 kv. m,
Objektas – Užupio g. 2, Vilnius – patalpų plotas 724,89 kv.m., iš jų skiriama:
- 417 kv. m. – kūrybinėms dirbtuvėms, rezidencijoms, parodų, repeticijų, KI ir rezidentų sukuriamo produkto pristatymams;
- 104 kv. m. – daugiafunkcinės paskirties patalpoms (mokymams, konferencijoms);
- 108 kv. m. – administracinės ir pagalbinės patalpos (inventoriaus sandėliai, kūrinių saugyklos, UMI administracija, kt.)
- 95 kv. – kitos pagalbinės patalpos.
Objektas Krivių g. 10 – patalpų plotas 870,60 kv.m., iš jų skiriama:
- 689,30kv. kūrybinėms dirbtuvėms, rezidencijoms, parodų galerijai, KI ir rezidentų sukuriamo produkto pristatymams (demonstracijos, peržiūros, trumpalaikės studijos, kt.);
- 97,00 kv. skiriama daugiafunkcinės paskirties patalpoms (mokymams, konferencijoms);
- 84,30 kv. administracinės ir pagalbinės patalpos (inventoriaus sandėliai, kūrinių saugyklos).

 


2) Viešosios įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;

Dalininkai išliko nepakitę:
Vilniaus miesto savivaldybė ir Alternatyvus meno centras „Užupis“-2.

3) Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus;

2012m. Užupio meno inkubatoriaus veiklai iš Vilniaus miesto savivaldybės pagal 9 programą “Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas“ skirta 104 000Lt.
- Vilniaus miesto savivaldybės skirtas finansavimas investiciniam projektui „VšĮ „Užupio meno inkubatorius“ plėtra“ įgyvendinti. Biudžeto lėšos   – 240,3 tūkst. Lt.  Panaudota 240,3 tūkst.Lt.

- Vilniaus miesto savivaldybės skirtas finansavimas investiciniam projektui „VšĮ „Užupio meno inkubatorius“ plėtra“ įgyvendinti. Skolintos lėšos – 262,3 tūkst. Lt.  Panaudota 262,3 tūkst.Lt.

- ES paramos lėšos projektui per 2013m. – 700,2 tūkst. Lt. (viso ES lėšų nuo projekto pradžios 2306,7 tūkst. Lt.).

 

Objekte Užupio g. 2 statyba baigta, objektas priduotas statybos inspekcijai.

Objekte Krivių g. 10 iki 2013 12 01d. atlikta apie 95% statybos darbų.

Vilniaus miesto savivaldybės remiami kultūros projektai:                                                                                    - „Kultūros diena Užupyje“ – 5,0 tūkst.Lt.                                                                                                                – „X tarptautinis tapybos pleneras“ – 2,2 tūkst.Lt.

-

Fondų remiami projektai:

- NORDIC remiamas projektas „Užupis – Christiania – Hirvitalo“ – 94,6 tūkst.Lt.                                                 – LR Užsienio reikalų ministerijos remiamas projektas „Europos vėjai“ -  46,8 tūkst.Lt.


4) Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus;

UMI pagal projektą  „VšĮ „Užupio meno inkubatorius“ plėtra“ įsigijo ilgalaikio materialiojo turto:

 

 5) Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
Metų pradžioje- 4   darbuotojai (direktorius 0,5 etato, techninės priežiūros darbų vadovas 0,25 etato, buhalterė 0,25 etato, parodų architektas 0,25 etato). Viso 1,25 etato.

Metų pabaigoje- 7 darbuotojai (direktorius 0,5 etato, techninės priežiūros darbų vadovas 0,25 etato, buhalterė 0,25 etato, parodų architektas 0,25 etato, projektų vadovė 1,0 etato, interneto puslapio administratorė 0,25 etato, valytoja 0,25 etato). Viso 2,75 etato.
direktorius Giedrius Bagdonas                                                        2014 01 02
WWW.UMI.LT

https://www.facebook.com/www.umi.lt