9. Žmogus turi teisę tingėti arba nieko nedaryti.

Užupio Respublikos konstitucija

Dienos centras „Šviesa“

Darius Jočys

9D

Dienos centras „Šviesa“ pristato devynius Dariaus Jočio tapybos paveikslus. Jose dailininko pasaulis skleidžiasi ignoruodamas akademines piešimo taisykles. Dariui Jočiui tapyba – savęs išraiškos priemonė. Objektai plokštumoje randa vietą nepaisant perspektyvos dėsnių, vieni su kitais jungiasi (arba nesijungia) pagal dailininko fantaziją. Spalvos ir  formos  piešiniuose grynos ir nepretenzingos, rodos čia gyvena Pablo Picasso išsvajotoji esmių esmė – žmogaus paprastumas ir naivumas. Darius Jočys piešia kaire ranka, nes dešinės negali valdyti. Jis sunkiai kalba, tad devyni darbai yra jo vidinio pasaulio – kasdienybės, siekių ir vertybių – atspindys. Visi jie pažymėti D raide.

 

Dienos centras „Šviesa“ yra Vilniaus miesto savivaldybės dienos socialinės  globos įstaiga sutrikusio intelekto žmonėms nuo 16 metų. Centras įkurtas 1992 metais. Šiuo metu jį lanko 72 asmenys, turintys gilią bei vidutinę protinę negalią, psichomotorinius vystymosi, autizmo sutrikimus ir kompleksinę negalią, sergantys epilepsija, cerebraliniu paralyžiumi, šizofrenija ar kitomis ligomis. Centre siekiama sudaryti sąlygas lankytojams lavinti  kasdieninio gyvenimo įgūdžius, atskleisti savo galias. Pagal galimybes dirbti, bendrauti ir dalyvauti  bendruomenės  gyvenime. Centre veikia dailės, keramikos, tekstilės, teatro studijos bei įvairios dirbtuvėlės. Centro darbuotojai siekia sukurti tokią aplinką, kurioje žmogus su negalia būtų saugus, jaustųsi suprastas ir per kūrybą išreikštų savo pasaulį.

Galerija “Kalnas” Krivių g. 10, Vilnius

I-V 11-17h

Užupio meno inkubatorius