Austėja Mikuckytė, 2013 m. lapkričio 4 d.

Užupio respublika – tai ne tik Vilniaus miesto rajonas, bet ir suvereni valstybėlė Lietuvos valstybėje. Tai šniokščianti ir sūkuriuojanti Vilnelė, siauros vinguriuojančios gatvelės, jaunavedžių spynomis nukabinėti tiltai ir menininkų traukos branduolys – ,,Užupio meno inkubatorius”.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, jauni ir iniciatyvūs Vilniaus dailės akademijos studentai ėmė ieškoti kūrybinių erdvių. Apleisti avarinės būklės pastatai Vilnelės paupyje tapo jų prieglobsčiu. Skvotas įgavo vis legalesnę, apibrėžtesnę formą ir 1996 m. tapo Alternatyvaus meno centru ,,Užupis” bei galerija ,,Galera”. Nenutrūkstančiomis diskusijomis su valdžia buvo siekiama praplėsti šią visuomeninę organizaciją ir 2002 m. Alternatyvaus meno centras kartu su Vilniaus miesto savivaldybe įsteigė bendrą viešąją įstaigą ,,Užupio meno inkubatorius”. Tai pirmasis meno inkubatorius Baltijos šalyse, kurio pavyzdžiu pasekė ir kiti meninkų susiviejimai.

Pagal 2008 m. Ūkio ministerijos paskelbtą programą ,,Asistentas 2“, skirtą menų inkubatoriams remti, ,,Užupio meno inkubatoriui“ suteikta 2,5 mln. lt. ES parama. Nuo 2005 m. viešoji įstaiga gauna kasmetines savivaldybės dotacijas.

Giedrius Bagdonas

G. Bagdonas: ,,Inkubatorius tiesia kūrybinius tiltus“

,,Užupio meno inkubatoriaus“ direktorius Giedrius Bagdonas  pasakoja, jog šios viešosios įstaigos funkcija yra suteikti kūrybinių studijų erdves originaliems, inovatyviems menininkams bei garantuoti jiems kūrybinę aurą, reikiamą įrangą, galimybę įgyvendinti projektus bei stimulą bendradarbiauti. Rezidentais norintys tapti menininkai teikia paraiškas, kuriomis pristato savo projektus. Pretendų atrankos metu prioritetas teikiamas jaunimui, nes inkubatorius yra startinė pozicija, brandinanti savo rezidentus vidutiniškai 2 metus ir tada paleidžianti juos į platesnius vandenis.

Pasak G. Bagdono, egzistuoja ir komercinė meno industrijos dalis. Inkubatorius rūpinasi, kad autorius gebėtų save pristatyti visuomenei,  pragyventi iš savo kūrinių ir pradėti nuosavą verslą. Visgi tiražiniai meninkai, turintys tik finansinių tikslų, Užupio meno inkubatoriaus kolektyvo nėra laukiami. Inkubatoriaus administraciją labiau domina bendradarbiavimo siekiantys dailininkai, pasiryžę prisidėti ir prie tradicinių Užupio respublikos šventinių dienų minėjimo projektų, tokių kaip balandžio pirmoji – Užupio respublikos nepriklausomybės diena. Menininkai dažnai būna individualistai ir, jei jų projektai yra verti dėmesio, vietos inkubatoriuje jiems visada atsiras.

Menininkus vienija užupietiška gyvenimo filosofija, tačiau jų veiklos sritys skirtingos. Dailės sferoje dominuoja tapyba, dizainas ir fotografija. Direktorius svarsto, jog šią tendenciją lemia ribotos studijų erdvės, negalinčios talpinti masyvių kūrinių. Metų pabaigoje Krivių gatvėje planuojama atidaryti Užupio meno inkubatoriaus padalinį, talpinsiantį daugiau erdvės reikalaujančių dailės sričių atstovus bei meno centrus ir asociacijas, neturinčius savo būstinės.

Dar vienas Užupio meno centro veiklos barų – mainų programos su analogiškomis kūrybinėmis bendruomenėmis užsienyje. Tokių programų dėka statomi tarptautiniai kūrybiniai tiltai.

Solveiga Gutautė

S. Gutautė: ,,Menas yra komunikacijos priemonė“

Projektų vadovė Solveiga Gutautė pasakoja, jog visi Užupio meno inkubatoriaus rezidentai susitinka kartą per mėnesį aptarti jiems rūpimų klausimų. Rezidentams vedamos paskaitos, kurių metu mokoma pristatyti save visuomenei, parengti savo portfolio, pateikiami gerieji pavyzdžiai. Tokia praktika labai svarbi nacionalinės šiuolaikinės dailės reprezentavimui užsieniui. Meninkas, S. Gutautės nuomone, yra svarbus valstybės objektas.

Kosmopolitiškus projektus, orientuotus į lietuvių meno viešinimą, sąsajų su užsienio menu paieškas, bendradarbiavimą ir bendravimą bei  pokalbius apie meno poreikį, pašnekovė vadina inkubatoriškais. Užupietiški projektai, skirti Užupio respublikos bendruomenės saitų sutvirtinimui, suburia vietinius gyventojus, įtraukia juos į bendrą veiklą, kviesdami sudalyvauti gatvės eisenoje.

,,Užupio meno inkubatorius“, pasak projektų vadovės, nesiekia tapti vieninga menine srove ir patekti į dailės istoriją. Inkubatoriaus uždaviniai yra daugialypiai ir daugiaplaniai. Inkubatoriaus narių pažanga, pokyčiai, reaguojant į kolegų lietuvių ir užsieniečių rezidentų veiklą, priklauso nuo paties kūrėjo atvirumo aplinkai. Rezidentus vienija noras išlikti jaunam ir aktualiam, būti Užupio respublikos bohemos dalimi. Užupio respublikos bendruomenė neatsiejama nuo Užupio meno inkubatoriaus bendruomenės ir atvirkščiai. Tarp šių dviejų darinių užsimezgęs simbiozinis ryšys.

Užupio meno inkubatorius