Balandžio 21 dieną 18:00 val. Užupio meno inkubatoriaus galerijoje „Galera” (Užupio g. 2A) atidaroma Mantės Eleluetos paroda „*Dulkeoidai. Visata po mano lova”.

Apie parodą

. Guliu ant grindų, veidu į lubas,
stebiu šviesos ruožą keliaujantį kambariu, visatą šokančią jame.
Šiame kambaryje telpa visas pasaulis – pamirštame palangės kampe snaudžia Saharos smiltys, kažkur lentynoje tarp knygų įstrigęs poliarinio lokio plaukas suka lizdą su kadaise čia pamesta pleiskana, perbraukus pirštais per kilimą į orą pakyla vandenynai. Giliai įkvėpiu ir mano plaučiuose nugula mikrometeoritas, mažytė praeities skeveldra, menanti Saulės sistemos sukūrimą.
Netoliese tyliai čiurlena radiatorius, orkaitėje čiulba bulvės. Ošiantis radijas transliuoja Didžiojo Sprogimo aidą.
Mano kūnas kilęs iš mirusių žvaigždžių, jį supa odos ir drabužių atplaišos – personaliniai asteroidų žiedai. Žemiška ir tarpgalaktinė materija, nuolatinėje yrimo būsenoje, veržiasi pro kambario plyšius, nusėda, susipina į dulkių kamuoliuką ir virtusi atskira galaktika tyliai tūno po mano lova.
———
Paroda „*Dulkeoidai. Visata po mano lova” pristato dvejus metus trunkantį namų mikrokosmoso tyrimą, kosminės buities atplaišų kolekcionierės laimikių ekspoziciją. Žvaigdžių stebėjimas pro mikroskopą; vaizduotę įveiklinantis žvilgsnis į nepastebimą pasaulį, esantį čia pat, tarp mūsų.
Mantė Elelueta – tarpdisciplininio meno kūrėja, baigusi fotografijos ir medijos meno studijas Vilniaus dailės akademijoje. Jos kūriniai eksponuoti Lietuvoje, Latvijoje bei Austrijoje, kūrėja yra tarptautinių festivalių dalyvė bei šiuolaikinio meno parodų ko-kuratorė.
__ [EN]
Mantė Elelueta’s solo exhibition “*Dustoids. Universe under my bed” will open on April 21 at 6 p.m. at Užupis Art Incubator gallery “Galera” (Užupio g. 2A).
I lay on the ground, facing the ceiling
follow the streak of sunlight traveling through my room a universe slowly dancing inside of it.
This room contains the whole world – Sahara sleeps in the forgotten corner of my windowsill, a polar bear’s hair stuck somewhere between the books makes a nest with dandruff once lost here. I stroke my fingers across the carpet and the oceans rise into the air. I take a deep breath and a micrometeorite, a tiny fragment of the past reminiscent of the creation of the solar system, falls into my lungs. The radiator is quietly rippling nearby, and the potatoes are simmering in the oven. Rustling radio broadcasts echo of the Big Bang.
My body is made from dead stars, it is surrounded by fragments of skin and clothing – personal asteroid rings. Earthly and intergalactic matter, in a constant state of decay, bursts through the cracks of the room, settles, intertwines into a ball of dust, and turns into a separate galaxy silently lurking under my bed.
— — —
Exhibition “*Dustoids. Universe under my bed” presents a two-year study of the home microcosm, an exposition from the collector of the splits of the cosmic household. Observation of stars under a microscope; an imaginative look at the unseen world right here between us.
Mantė Elelueta is an interdisciplinary artist who graduated from the Vilnius Academy of Arts with a degree in photography and media art. Her works have been exhibited in Lithuania, Latvia and Austria; is a participant in international festivals and a co-curator of contemporary art exhibitions

Užupio meno inkubatorius