Gegužės 8 d. 19 val. Užupio meno inkubatoriaus projektinėje erdvėje „Galera“ (Užupio g. 2A) atidaroma Gedimino Jono Argusto fotografijos darbų paroda „Tarp dangaus ir žemės“.

Gediminas Jonas Argustas (g. 1988 m. Kaune) nėra nei profesionalus fotografas, nei menininkas. Pristatomas autorius – gamtininkas mokslininkas, laisvu laiku dirbantis Dramos teatro užkulisiuose. Paprastai tyrinėjantis gamtą, šioje parodoje jis atsigręžia į žmogų ir jo vidinio pasaulio išgyvenimą, vykstantį kasdienybės spektakliuose tarp teatro užkulisių ir scenos. Šiuos virsmus Gediminas fiksuoja fotografijose, kurių ciklas ir pristatomas parodoje „Tarp dangaus ir žemės“.

Remiantis žemės ir dangaus ašių skirstymu į polius, psichologijoje yra vartojama sąvoka „bipolinis“ (bi- + lot. polus < gr. polos – Žemės ir dangaus ašis), kitais žodžiais sakant – dvipolis. Šis pavadinimas buvo pradėtas taikyti klinikinės psichologijos atvejais, apibūdinant vidinę žmogaus būseną, kuomet vyksta nuotaikos svyravimai dviejų kraštutinumų ribose – nuo pakylėjimo (euforijos) iki visiško nusivylimo (depresijos). Būtent tokie žmogaus būsenos kontrastai atsiskleidžia Gedimino Argusto fotonuotraukose.

Parodos ekspozicija yra sudaryta iš dviejų vizualiai bei technologiškai skirtingų kolekcijų, vaizduojančių kasdienybės vaizdus dienos ir nakties paros metu. Pasak autoriaus, dienos ir nakties dualumas gali iššaukti ir pačios asmenybės susidvejinimą. Tam, kad kažką suvoktume, tai turi būti sulyginta su kažkuo poliariškai kitu – šviesai būtina tamsa, diena negalėtų būti be nakties. Akivaizdus pirmosios kolekcijos nuotraukų šviesos, konkretumo, ryškumo, aiškumo kontrastas su antrojo ciklo fotografijų abstraktumu, neapčiuopiamumu, nepažinumu, sulietu vaizdu išryškina dviejų – „dienos“ ir „nakties“ skirtumus.

Kiekvienai kolekcijai menininkas parenka specialią technologiją, taip supriešindamas skaitmeninės fotonuotraukos momentiškumą bei atsitiktinumą su juostinių nuotraukų koncentracija, kiekvieno kadro reikšmingumu. Tokiu būdu visas fotografijų ciklas tampa tarsi viena žmogaus, fiksuojančio akyse įtaisyta kameryte, para.

Taigi visą šią kolekciją galima būtų įvardyti būtent kaip būseną „tarp“. Kadangi kiekviename iš mūsų vyrauja tiek diena, tiek ir naktis, tiek dangus, tiek ir žemė. Būtent tą, buvimo „tarp“, būseną Gediminas Jonas Argustas ir bando atskleisti savo personalinėje fotografijų parodoje. Ne atsakyti į šį klausimą, o iškelti jį kiekvienam žiūrovui asmeniškai.

Paroda veiks iki gegužės 22 d.

Užupio meno inkubatorius