Liepos 19–27 d. Užupio meno inkubatoriaus projektinėje erdvėje „Galera“ (Užupio g. 2 a). Atidarymas – liepos 19 d. 18 val.

Apie „Sanskritik Mandala“: „Sanskritik Mandala“ išvertus iš hindi kalbos reiškia „kultūrinis ratas“, kuris ir simbolizuoja projekto siekius – užmegzti dviejų skirtingų, geografiškai tolimų kultūrų dialogą, suartinti šiuolaikinio meno kūrėjus, inspiruoti naujų meninių iniciatyvų cirkuliaciją ir mainus, pristatyti Lietuvos visuomenei šiuolaikinio indų meno išraiškas ir tendencijas.
Pirmosios dalies tikslas – pristatyti visuomenei šiuolaikinį Indijos meną ir sudaryti pozityvias sąlygas tarpkultūriniam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui, supažindinant Indijos menininkus su vietos kultūros ir meno gyvenimu, kultūros ir meno kūrėjais bei vietos bendruomene. Profesionalūs menininkai iš Indijos eksponuos tapybos, grafikos, skulptūros, fotografijos ir video darbus. Pagrindinis parodos siekis – supažindinti visuomenę su šiandieninės Indijos kūrėjų pasaulėžiūra, nuostatomis, kūrybos aktualijomis, atskleisti specifinę indų estetikos sampratą, kintančią senųjų tradicijų ir postmoderno sąveikoje. Bendradarbiaujant su Lietuvos aukštojo mokslo institucijomis bus rengiamos viešos paskaitos ir diskusijos Indijos ir Lietuvos šiuolaikinio meno tematika, aptartos kultūrinės partnerystės galimybės. Taip pat organizuojamos kūrybinės dirbtuvės įvairaus amžiaus grupėms.

Užupio meno inkubatorius