Šių dienų motinystės tematika  nėra svetima.  Atgimęs motiniškumo kultas formuoja naujas tendencijas, audrina pirmuosius žiniasklaidos puslapius.

Tačiau kas galėtų paneigti, kad jo nebuvo?

Tamaros Janovos vidinis šokis su šamotiniu moliu jau kelintą dešimtmetį artikuliuoja  išgyvenamas menininkes būsenas, įkūnijančias motiniškumo, moteriškumo, moters santykio su aplinka, vyru, vaikais,  pasauliu.

Tamaros figūratyvinės moterys realizuojasi per pagoniškosios moters pavidalą ir Krikščioniškos Marijos naratyvą. Tačiau, tai būsenos išraiška, nei primityviai suprantama ikonėlių vizualizacija.

Suprantama , kad moteris reikšdama mintį ir formuodama moteriškus siluetus, pasitelkia vidiniais išgyvenimais, subtiliai pereina į formas, atmetant stereotininius viešoje erdvėje formuojamus moters modelius.

Tačiau tarp sakralinių Tamaros formų galima rasti, o gal būt ir ne taip interpretuoti kūrinius, tokius kaip „Striptizas“. Pasak pačios autorės šis stiptizas nėra gundymo šokis, tai taip pat vidinė moteriška būsena, kai moteriai tenka atsisakyti savojo aš ir „nertis iš kailio“ . Autorė pasakoja, kad moteriai  tenka išgyventi begalę tokių situacijų.

Produktyvi savita, suprantama ir vis dar aktuali skulptorė Tamara Janova eksponuos savo kūrybą Užupio galerijoje „Galera“ nuo gegužės 4 iki gegužės 24 dienos.

Atidarymas: gegužės 3 dieną 17 val.

VšĮ „Užupio meno inkubatoriaus“ GALERA   Užupio g. 2 a, Vilnius uzupiogalera@gmail.com +370 677 88218

Skaitykite straipsnį apie parodą alfa.lt

Užupio meno inkubatorius