Gegužės 29 d. – birželio 18 d. UMI „Galeroje“.

Atidarymas – gegužės 29 d. 19 val.

Vija Rubene (g. 1953). Studijavo Liepojos taikomosios dailės mokykloje (1968-1972), Latvijos Zalkalnio dailės akademijoje, Tekstilės skyriuje. Nuo 1979 m. – Jaunųjų Latvijos menininkų sąjungos narė, neseniai prisijungė prie asociacijos „Art Colleague”. Jos darbai eksponuoti ne tik Latvijoje, bet ir už jos ribų – Vokietijoje, Italijoje, Rusijoje.

Liva Kaprale (g. 1988). Mokėsi Rygos meno ir dizaino mokykloje, Latvijos dailės akademijoje. Tekstilės katedroje įgijo bakalauro ir magistro laipsnius. Pagal „Erasmus“ programą vienerius metus studijavo Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 2006 m. dalyvauja jungtinėse parodose Latvijoje, Lietuvoje, Rusijoje. Yra surengusi dvi personalines parodas – „In a sleep” Klaipėdoje bei „Never say never” Istorijos ir meno muziejuje Ogrėje. Anot menotyrininko E. Dorofejevo, jaunosios tekstilininkės pagrindinis stimulas ir uždavinys yra pasitelkiant medžiągą atskleisti pasaulio grožį: „Man atrodo, kad trijų mįslių įminimas, kad praeitum pro Sfinksą prie gamtos grožio paslapčių, anot Lyvos, yra pagarba medžiagai, profesinis meistriškumas ir nuolatinė grožio paieška”.

Ilze Karlsone. Latvijos dailės akademijoje, dizaino skyriuje įgijo bakalauro ir magistro laipsnius. Šiuo metu dirba  piešimo ir tapybos mokytoja Liepojos dizaino ir meno mokykloje. Dalyvauja įvairiose jungtinėse parodose, 2008 m. surengė personalinę parodą galerijoje „Dauguva“. Abstrakčiam ir minimalistiniam menui simpatizuojanti kūrėja sako jam būdingus didelės erdvės, šviesos ir šešėlio elementus pasitelkianti ir savo kūryboje. Darbų cikle „The restauration of lost feelings“ Ilzė jausmines patirtis imituoja per gamtos vaizdus: žydintį lauką, molingą žemę, tvenkinį, pelkę.

Agnese Matisone. Baigusi mokyklą dvejus metus mokėsi juvelyrikos meno O. Auzerio kolegijoje. Liepojos pedagogikos akademijoje įgijo kompiuterinio dizaino specialybę, Liepojos universitete – latvių filologijos bakalauro ir meno magistro laipsnius. Nuo 1995 m. dalyvauja įvairiose parodose, iš kurių viena buvo personalinė –„ Constructive Opposition” , surengta Rygoje 2010 m. Agnesės kūrybos temos bei akstinas yra iš gamtos ir apie gamtą, todėl jai sekasi įvairiuose su gamtos tema susijusiuose konkursuose, jos darbai publikuojami spaudoje ir kaip knygų iliustracijos. Gamtos motyvai neliko pamiršti ir kuriant grafikos darbų portalą „Terra Tilliae“ – jame Agnese pasitelkia bei savaip apipavidalina latvių tradicijoms reikšmingą liepos bei kitų augalų įvaizdžius.   

Ineta Kergalve (g. 1966). Bakalauro programas studijavo Liepojos pedagogikos institute bei Latvijos dailės akademijoje. 1998-2000 m. toliau tęsė studijas Latvijos dailės akademijoje, profesorių A. Naumov ir K.Zariņš dailės dirbtuvėse, kur įgijo Tapybos magistro laipsnį. Nuo 1997 m. dalyvauja pleneruose bei parodose Latvijoje, Lietuvoje, Italijoje, Danijoje, taip pat surengė aštuonias asmenines parodas.Prieš meno studijas įgijusi ir kalnų instruktorės kvalifikaciją menininkė sako įkvėpimo atrandanti keliaudama, ypač po Prancūziją arba Siciliją.

Martins Krumins. Dėsto Liepojos universitete. 2013 m. surengė personalinę parodą „Mushroms Vine“. Menininkas tiki, kad daugiausia abstrakcijos apraiškų slypi realybėje, todėl abstraktaus meno kūrėjas kartu yra ir mokslininkas – nes taip pat tiria aplink mus esančius reiškinius, tik, žinoma, aiškina juos kitokia nei mokslo kalba. Savo darbais tapytojas siekia atskleisti, kad ribos tarp abstraktaus ir racionaliojo pažinimo yra kur kas nuosaikesnės ir kur kas labiau išsitrynusios negu mes manome. O kartais jos ir visai nematomos.

Peteris Taukulis (g. 1958). Studijavo Liepojos taikomosios dailės mokykloje ir Liepojos pedagogikos akademijoje. Priklauso Latvijos menininkų sąjungai. Itin savitu stiliumi pasižyminčių jo darbų spektras apima piešimą, tapybą, aliejinę, akvarelinę tapybą, piešimą pieštuku, pastele, indišku rašalu. Atskirą šio menininko kūrybos dalį sudaro daugiau nei 100 koliažų, kurie, sukurti iš įvairiausių daiktų – pradedant tramvajaus bilietėliu ir baigiant užrašinės lapeliais su idėjomis, – primena, kad pasaulis susideda iš paprastų ir prieštaringų kasdienybės ištraukų. Kituose darbuose mėgiama autoriaus tema yra autoportretai, portretai, gėlės.

Užupio meno inkubatorius