Gegužės 14–26  d.  Užupio meno inkubatoriaus projektinėje erdvėje „Galera“ (Užupio g. 2A). Atidarymas gegužės 14 d. 18 val.

Parodos dalyvės keramikės Lina Bačianskaitė, Rimgailė Dručiūnaitė,  Dalia Gineitė, Beatričė Kelerienė, Aušra Laurinavičienė, Laura Milevičiūtė-Černiauskienė, Normantė Naruševičienė, tekstilininkės Greta Kardi (Kardišiūtė), Karolina Kunčinaitė,  Lina Zavadskė, Jūratė Vanagaitė  susibūrė draugėn  paskatintos kuratorės, keramikės Eglės Maskaliūnaitės kvietimo. Ji parodos idėją apibūdino kaip galimybę tekstilės ir keramikos dialogu išlaisvinti kūrybines nuostatas, skirtingų raiškų potyriais praturtinti egzistuojantį meninės kalbos arsenalą. Aktyviai kūrybiniame gyvenime dalyvaujančioms menininkėms ši idėja pasirodė patraukli ir intriguojanti. Juk ilgus metus keramikai ir tekstilininkai, nors ir atviri naujoms idėjoms bei technologijoms, neieškojo tarpusavio sąsajų, neperžengė disciplinos ribos.

Netradicinis parodos koncepcijos pasirinkimas keramikos ir tekstilės kūrėjas įkvėpė netikėčiausiems sprendimams. Eksponuojami kūriniai stebina skirtingų raiškos priemonių susipynimu, konceptualiomis potekstėmis, improvizacijomis, žaidybinių elementų įvedimu. Vis tik, realaus ir nerealaus pasaulio susidūrimas, kietos, ilgaamžės medžiagos – molio ir minkštos, trumpalaikės – vilnos junginiai ar jų priešpastatymas  nesuskamba dramatiškomis gaidomis. Menininkių išgyventos naujos patirtys išsakomos subtiliai, be postmodernizmui būdingų šokiruojančių kalbos ženklų. Kūriniuose vyrauja intymus kalbėjimo būdas, prislopinta jausmų gama, vos pastebimas gyvenimo patirčių, išgyvenimų atvėrimas. Pagrindinę parodos idėją kūrėjos saikingai perpasakoja skirtingų medžiagų deriniais, tonacijomis.

Tekstilės ir keramikos gretinimas, netgi jų medžiagiškumo persipynimas tapo nelengva kūrybine užduotimi, tačiau menininkes skatino ieškoti naujo požiūrio, gilintis į specifines  medžiagos savybes, perfrazuoti jų fizines raiškas. Žiūrovui parodos idėja ir jos daugiakalbis išsakymas suteiks neeilinę patirtį kitu kampu žvelgiant į keramikos ir tekstilės medžiagiškas ar simbolines jungtis.

      Menotyrininkė Rūta Marija Purvinaitė

Užupio meno inkubatorius