Sausio 13–28 d.  Užupio meno inkubatoriaus projektinėje erdvėje „Galera“ (Užupio g. 2 a). Atidarymas – sausio 13 d. 18 val.

Klubas „Penktadienis 13“, kurio pavadinimas šiais metais sutampa su Laisvės Gynėjų dienos minėjimo data, priima iššūkį prisidėti prie šios svarbios datos pažymėjimo. Tai proga pagalvoti, kaip 1991 m. sausio 13-osios įvykiai prie Vilniaus televizijos bokšto atrodo dabar, ką jie mums reiškia.

Laisvės Gynėjų aukos apraudotos ir pagerbtos, gedulas pasibaigęs, liko kasmetis šios datos paminėjimas. Tačiau ar tik tiek?

Laiko nuotolis sutelkia apmąstymus į tų įvykių reikšmę kiekvienam asmeniškai. Galima pažvelgti įvairiai: istoriškai, politiškai, mitologiškai, individualiai, psichologiškai.

Žiūrint į TV Bokštą, dabar galima matyti inžinierinį įrenginį, vadinamą antena, išoriškai primenantį švirkštą, skirtą ideologijai pumpuoti į mūsų smegenis.

Galima į bokštą pažiūrėti ir kaip į vertikalę, pasaulio ašį, simbolizuojančią tvarką, vertybių sistemą, kurią kiekvienas nešiojamės savyje, kad galėtume susiorientuoti visuomenėje.

Mitologinis žvilgsnis į bokštą atrakina dabarties ir praeities ribas, primena legendomis ir padavimais jau apaugusius įvykius. Kyla prisiminimai apie mūsų protėvių kovas už savo žemę: Veliuona, Pilėnai, Vilnius, pokario partizanų kovos…

Ką mums bokšto gynyba reiškia šiomis dienomis? Atidžiau pažvelgę į dabartį, matome esantys apsupti įvykių, kurie vadinasi karas. Sirija, Turkija, Ukraina neleidžia mums užmiršti, kad visi pasaulio diktatoriai vis dar naudojasi tuo pačiu istoriniu šūkiu – „Skaldyk ir valdyk“. Manipuliuojama informacija, ribojamos žodžio ir asmens laisvės. Netrūksta raginimo peržiūrėti istoriją, jos interpretacijų, nešvarių įtikinėjimo technologijų, kurių tikslas toks pat senas: pasėti sumaištį ir paimti į vergovę.

Mums, iškovojusiems laisvę, negalima lengvai pamiršti, kad karas tebevyksta iki šiol, tik išmanesniais būdais. Mūsų bokšto apgultis pasibaigė, o karas – dar ne.

Parodos dalyviai, klubo „Penktadienis 13” nariai: Bronius Duoba, Artūras Maksimilianas, Algimantas Kazlauskas, Juozas Budzinauskas, Marius Skudžinskas, Valdas Pelegrimas, Wyga Vėjas, Artūras Rožkovas, Sfinga, Lidija Pakonaitytė, Taurima Bunkutė.

Užupio meno inkubatorius