Abejojantiems, nespėjusiems ir nežinojusiems – dėmesio!
PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS PRATĘSIAMAS IKI RUGSĖJO 10 d.! Nepraleiskite paskutinės šio sezono galimybės.

<EN below>

Mieli kūrėjai, laukiame Jūsų Užupyje.
Užupio meno inkubatorius skelbia konkursą patalpų lengvatinei nuomai rezidencijose Užupyje – Užupio g. 2A ir Krivių g. 12.

Užupio g. 2A rezidencija yra įsikūrusi vaizdingoje Vilnelės pakrantėje. Čia laukiame iniciatyvių, vizualiuosius menus plėtojančių bei UMI vizijai prijaučiančiųjų – viešo, akiplėšiško, užupietiško meno kūrėjų.

Krivių g. 12 rezidencija – UMI kūrybiško bendradarbiavimo erdvė, įsikūrusi žalioje Gedimino kapo kalno papėdėje. Čia veikia kūrybiniai verslai, siekiantys kurti teigiamus pokyčius kultūros, socialinėse, aplinkosaugos ir kitose srityse.

Kiekvienam rezidentui suteikiama kūrybinė studija už lengvatinę kainą, galimybė naudotis Užupio meno inkubatoriaus projektinėmis erdvėmis, dalyvauti UMI rengiamuose Lietuvos ir užsienio kūrėjų projektuose, tapti užupietiškai unikalios ir kartu atviros meninininkų bendruomenės dalimi.

Paraiška vizualiojo meno kūrėjams –>
Paraiška kūrybiniams verslams –>

Užpildytų paraiškų lauksime iki 2021 m. RUGSĖJO 10 d.
————————————————————–
We invite creatives to work in an inspiring environment!
Užupis Art Incubator announces an Open Call for preferential rent of premises in residences in Užupis, address Užupio g. 2A and Krivių g. 12.
Užupio g. 2A residence is located on the picturesque shores of Vilnelė. Here we are looking for enterprising artists who create visual arts and sympathize with the vision of UMI – creates public, eye-catching, “užupian” art.
Krivių g. 12 residence – UMI creative cooperation space, located at the green foot of Gediminas Tomb Hill. There are creative businesses here that aim to create positive change in the cultural, social, environmental and other fields.
Each resident is given a creative studio for a discounted price, the opportunity to use the project spaces of the Užupis Art Incubator, to participate in projects of Lithuanian and foreign artists organized by the UMI, to become a part of the unique and at the same time open Užupis community of artists.

Application for visual artists->
Application for creative businesses->

We are waiting for completed applications until 2021, September 10.

Užupio meno inkubatorius