Liepos 16 d. 17.30 val. Užupio meno inkubatoriaus galerijoje „Galera“ atidaroma medijų menininko Phillip England instaliacija „Didis medis. Šventas medis“.

Apie parodą

Šis projektas meniškai sujungia senojo ir naujojo pasaulio miškus.

Australijos Tasmanijos sala (pirmųjų Tasmanijos gyventojų palawa kalba vadinama Lutruwita) yra beveik tokio pat dydžio ir geografinės formos kaip Lietuva. Šios žemės yra priešingose pasaulio pusėse, tačiau be panašios formos jas taip pat jungia ir giliai įsišaknijęs vietinių gyventojų ryšys su dideliais medžiais. Per juos palaikomas ryšys su žeme, o jam abejose žemėse nuolat gresiapavojus. Lietuvoje daug senovinių miškų ir šventųjų ąžuolų buvo išnaikinti kryžiuočių peršamos bažnyčios pastangomis, taip siekiant sunaikinti pagoniško tikėjimo ryšį su gamta. Tasmanijoje didelių medžių naikinimas prasidėjo nuo Anglijos kolonizacijos laikų ir vyksta iki šiol. Jis simbolizuoja Vakarų industrinės civilizacijos jėgą, kuriai visai nesvarbu eilinių žmonių noras išsaugoti paskutines sengires ir medžius milžinus.

Meno projektu „Lietuva–Lutruwita. Didis medis. Šventas medis“ autorius lygina stebėtinai panašius Lietuvos ir Tasmanijos žemėlapius. Lietuvos žemėlapyje jis pažymėjo vietas, kuriose dar auga milžiniškiTasmanijos eukaliptai (jų aukštis dažnai siekia virš 80 metrų). Tuomet jis aplankėdaugelį tokių vietų Lietuvoje, nepriklausomai nuo to, ar jos buvo miškuose, ar laukuose. Šiose vietose, simboliškai pagerbdamas tiek Tasmanijos didžiuosius medžius, tiek išnaikintus Lietuvos šventuosius milžinus, Phillipas pasodinoąžuoliukų ir sukūrė simbolinę meno instaliaciją.Taip pat jis aplankė dar išlikusius Lietuvos šventuosius ąžuolus. Dauguma jų – virš 300 metų amžiaus.

Simboliniai meno projekto žingsniai yra pristatomi parodoje naudojant analoginę ir skaitmeninę fotografiją beivaizdo įrašus. Kūrybinisprojektas siekia atkreipti dėmesį į sengirių ir didžiųjų medžių išnykimą Europoje. Tai yra svarbi pamoka Australijai ir kitoms šalims, kur laukinės vietos ir senoviniai miškai dar nėra visiškai sunaikinti. Visgisengirių kirtimas Tasmanijoje vyksta iki šiol.

„Šiuo projektu, gimusiu iš gilios meilės ir pagarbos sengirėms ir medžiams milžinams, aš siekiu parodyti ir pabrėžti jų svarbą ir reikšmę visose senovinėse žmonijos tradicijose. Taip pat siekiu atkreipti dėmesį į mums visiems tenkančią pareigą ir atsakomybę išsaugoti tai, kas liko“, – sako projekto autorius Phillip England.

Iš ekspozicijos

Phillip England paroda „Lietuva – Lutruwita. Šventas medis. Didis medis“
UMI archyvo nuotrauka

Phillip England paroda „Lietuva – Lutruwita. Šventas medis. Didis medis“
UMI archyvo nuotrauka

Phillip England paroda „Lietuva – Lutruwita. Šventas medis. Didis medis“
UMI archyvo nuotrauka

Phillip England paroda „Lietuva – Lutruwita. Šventas medis. Didis medis“
UMI archyvo nuotrauka

Phillip England paroda „Lietuva – Lutruwita. Šventas medis. Didis medis“
UMI archyvo nuotrauka

Phillip England paroda „Lietuva – Lutruwita. Šventas medis. Didis medis“
UMI archyvo nuotrauka

Meno kūriniai

Phillip England. Šalia ąžuolo 5.2
Skaitmeninė fotografijos spauda, 45×56 cm.
2021 m.

102 Eur

Phillip England. Ąžuolas 2.3
Skaitmeninė fotografijos spauda, 45×56 cm.
2021 m.

102 Eur

Phillip England. Punios šilas
Skaitmeninė fotografijos spauda, 45×56 cm.
2021 m.

102 Eur

Phillip England. Alkūnų ąžuolas
Spalvota juosta, LED šviesdėžė, 23×23 cm., 1/1
2021 m.

145 Eur

Phillip England. Gojaus miško ąžuolas
Spalvota juosta, LED šviesdėžė, 23×23 cm., 1/1
2021 m.

145 Eur

Phillip England. Glitiškių ąžuolas
Spalvota juosta, LED šviesdėžė, 23×23 cm., 1/1
2021 m.

145 Eur

Vaizdo įrašai

Užupio meno inkubatorius