Birželio 19 d. 19 val. Užupio meno inkubatoriaus projektinėje erdvėje „Kalnas“ (Krivių g. 10A).

Artūras Mitinas, 2016 m. baigęs magistrantūros studijas Vilniaus dailės akademijoje, yra aktyvus parodų dalyvis. Tai tapytojas, kuriam svarbus tiesioginis gamtos stebėjimas, suteikiantis galimybę įsiklausyti į save. Šiuo atveju tai reiškia ir gebėjimą būti atviram tam, kas nutinka, priimti ir atsakyti į tai, kas nenumatyta. Artūras savuosius tapybinius ieškojimus praplečia teorine analize, kuri jam padeda aktualizuoti ir atšviežinti požiūrį į dalykus – tuos, kurie, anot jo, dažnai rodosi apgaulingai savaime suprantami.

Parodoje eksponuojami darbai, nutapyti siekiant atsitolinti nuo idėjų, prasminių orientyrų, lūkesčių ir bet kokio išankstinio žinojimo bei numatymo. Vadovautasi nuojauta, jog matymas didele dalimi prieštarauja numatymui; jog šis reikalauja atvirumo, savotiško ‘pilnumo tuštumoje’, sutelkties. Dėl to svarbus tampa tapybos betarpiškumas ir galėjimas suimti momento turinį, šiam tik atsiskleidžiant. Tai pamatymo jėga ar jėgos – iki-kognityvinis suvokimas – kurį impresionistai dar tik čiuopė, tačiau jų darbuose jau įsirėžė ir išsaugojo gyvybę (kurią išgręžti sugeba tik savyje užsisukusi sąmonė). Šis atvirumas priverčia laužyti tai, ką galbūt galima pavadinti tapybos sintakse, idant išsilaisvintų tai, kas joje įkliūna, tai, ką užstoja jos nusistovinčios formos. Visa tai išlieka siekiamybėmis.
„Man, ne taip seniai gėrusiam į save mokslus ir kitus dalykus, visi žinojimai ir mokėjimai tampa vien keliais išeiti iš jų pačių, kiek tai įmanoma. O plenerinė tapyba – tai galimybė pasigydyti plaučius, kurie pripranta prie praretinto oro“, – sako Artūras.

Parodą galite aplankyti iki rugpjūčio 19 d.

Įėjimas nemokamas.

Užupio meno inkubatorius