Paroda vyksta: spalio 7 – 23 d.
UMI galerija GALERA.

Piešimas sąsiuviniuose daugeliui moksleivių / studentų yra neatskiriama mokymosi proceso dalis. Kartais piešiniai gimsta nesąmoningai, kartais – vystomi ir komponuojami pagal autoriaus uždavinius. Abiem atvejais juose lieka vizualios gyvenimo nuotrupos, kasdienės kultūros ženklai.

Mokytojų dienai skirtoje parodoje piešinius paraštėse pristatome kaip mokymosi proceso palydovus ir siekiame atkreipti dėmesį į moksleivių / studentų kūrybiškumą. Tikimės priminti, kad kūrybiškumas yra svarbi mokymosi proceso dalis, o norint geriausių rezultatų studijų metu nereikia jo ignoruoti.

Parodoje „Piešiniai paraštėse“ taip pat pristatome jaunų žmonių kultūrą – vizualius ženklus ir madas, mąstymo būdą, dominančias temas. Tikimės, kad tai suteiks pagrindą glaudesniam dialogui tarp jaunimo ir vyresnių kartų (mokytojų, tėvų, senelių…), galimybę pamatyti ir įvertinti besimokančių žmonių darbus, neatitinkančius formalių mokymosi programų kriterijų ir liekančius formalios vertinimo sistemos paraštėse.

Į parodą pateko vertingiausi komisijos atrinkti darbai. Komisiją sudarė grafikė Eglė Vertelkaitė, iliustratorė Agnes Indre, patyręs piešėjas paraštėse Algimantas Lekevičius, pažiūrų įvairovės ekspertas Tomas Čepaitis, UMI projektų vadovė Solveiga Gutautė. Geriausi piešėjai Brika Skarialė, Daniil Sinicy, Jurgita Balčiūnaitė, Linartas Tuomas, Martynas Litvinas, Rusnė Pazdrazdytė, Saulė Stasiulytė, Žilvinas Jagėla bei šv.Kristoforo gimnazijos pradinukas apdovanoti Užupio prizais – menininkų darbais bei knygyno „Keista“ dovanomis.

Užupio meno inkubatorius