Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su septyniais EUROCITIES miestais partneriais – Amsterdamo savivaldybe (Nyderlandai), Sofijos savivaldybe (Bulgarija), Rygos savivaldybe (Latvija), Talino miesto savivaldybės administracija (Estija), Londono miestu (Didžioji Britanija), Lisabonos miesto savivaldybe (Portugalija), Dublino miestu (Airija) -įgyvendina Europos Sąjungos tarpregioninio bendradarbiavimo URBACT programos finansuojamą projektą ,,Kultūra – visiems“. Vadovaujantis partneris – Amsterdamo savivaldybė (Nyderlandai).

2019-2023 m. miestai partneriai aktyviai dalyvaus tarptautinėse veiklose ir mainuose, analizuos patirtis, veikiančius modelius, prisidės prie veiksmų plano rengimo, siekdami vieno pagrindinių projekto tikslų – mažinti kultūrinę izoliaciją, stiprinti bendruomeniškumo jausmą bei užtikrinti aktyvų gyventojų dalyvavimą kultūriniuose renginiuose. Projekto veiklos bus vykdomos, įtraukiant vietos valdžios institucijas, bendruomenių lyderius, kultūros ir meno lauko atstovus.

„Šis projektas yra reikšmingas miestui, kadangi vykdomos veiklos prisideda prie kūrybinių verslų plėtojimo, bendruomenių įtraukimo į kultūrines veiklas, socialinių bei ekonominių problemų sprendimo. Tarptautinė partnerystė ir tinklaveika suteikia galimybę keistis patirtimi, žiniomis bei atrasti efektyviausius sprendimus Vilniaus miestui”, – sako Vilniaus miesto mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

Š.m. lapkričio 28-29 dienomis Vilniuje lankėsi partneriai iš Amsterdamo bei projekto ekspertai iš Londono. Vizito metu jie dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojais, kultūros ir kūrybinių industrijų atstovais.

Partneriams pristatyta geroji miesto patirtis, inovatyvios kultūros paslaugos, daug dėmesio buvo skirta bendruomenėms, stipriai prisidedančioms prie kultūrinių renginių įvairovės, rajonų regeneracijos, visuomenės įsitraukimo į kūrybines veiklas. Vilniaus miestas taip pat pristatė savo geruosius pavyzdžius – kūrybinius centrus ir ekosistemas – suteikiančius galimybę naudotis atvira prieiga vietos gyventojams, dalintis žiniomis, inicijuoti naujus bendradarbiavimo projektus.

Aplankę Užupio meno inkubatorių, Jono Meko vizualiųjų menų centrą bei Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos Naujosios Vilnios filialą, projekto dalyviai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse Vilniaus centrinėje bibliotekoje. Čia sėkmingų bendruomenių iniciatyvų ir ekosistemų kūrimo pavyzdžius pristatė „Miesto laboratorija“, „Beepart“, „Loftas“, Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka, patirtimi, pritaikant atviras erdves kultūrinėms reikmėms, dalijosi „Kristupo vasaros festivalis“. Buvo diskutuojama kultūros prieinamumo skatinimo, bendruomenių stiprinimo, kultūros centrų veiklos stiprinimo temomis. Užsienio ekspertai teigiamai įvertino Vilniaus miesto pastangas  skatinti kultūrinių paslaugų plėtojimą bei bendruomenių veiklumą nuo centro nutolusiuose rajonuose.

Antrąją vizito dieną M. K. Čiurlionio namuose vyko kūrybinės dirbtuvės, projektų pristatymai ir diskusijos su projekto „Kultūra – visiems“ dalyviais, Vilniaus miesto savivaldybės kultūros politikos formuotojais, atsakingų Vilniaus miesto savivaldybės struktūrinių dalinių atstovais, koordinuojančiais miesto kultūros veiklų įgyvendinimą. Jų metu buvo pristatytos Vilniaus miesto savivaldybės strateginės veiklos, Vilniaus miesto bendruomenės, ekosistema ir tarpsektorinis bendradarbiavimas, festivalio „Kino pavasaris“ iniciatyvos.

Pristatymus papildė apsilankymas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, kuri daugiau kaip po 250 metų, yra vėl atverta visuomenei. Čia vienodai sėkmingai savo vietą randa ir menininkų, ir bendruomenių iniciatyvos, o pati erdvė dėl savo draugiškos aplinkos bei atvirumo jau tapo gyventojų traukos centru.

Susitikimo programą užbaigė bendra visų projekto dalyvių diskusija, po kurios užsienio ekspertai pasidalino savo įžvalgomis. Miesto svečiai džiaugėsi, kad Vilnius turi stiprų kultūrinį potencialą ir gali būti puikiu pavyzdžiu kitiems Europos miestams. Partneriai rekomendavo stiprinti ekosistemos dalyvių tarpusavio komunikaciją, taip pat daugiau dėmesio skirti vartotojų poreikių įvertinimui kultūros produktų ir paslaugų atžvilgiu.

Užupio meno inkubatorius