DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)  DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2019

metai

2020 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

I ketv.

Direktorius 1 etatas

1740,15

1

1740,15

Direktoriaus pavaduotoja 1 etatas, 0,5 etato/ 0,5 etato

1675,70/837,85

1

837,85

Komunikacijos specialistė 0,5 etato

230,39

1

350,00

Energetikas 0,25 etato

257,80

1

257,80

Valytoja 0,25 etato

226,44

1

295,66

Vadybininkė 2*1 etatas, 3*0,5 etato/ 2*1 etatas, 2*0,5 etato, 1*0,25 etato

644,50/773,40/

296,47/396,70/322,25

5

644,50/892,05/

350,00/322,25/151,75

Koordinatorė

0

1

1258,00

Kultūrinės veiklos vadovė

0

1

1327,25

Užupio meno inkubatorius