Laisvė, kūryba, draugystė – toks tikslas skambėjo gruodžio 14 d. Niujorke, Užupio meno inkubatoriui ir galerijai „SLA307 Art Space“ atidarius jungtinę abipus Atlanto kuriančių menininkų parodą „VNO-NYC“.

Ši paroda gimė kaip sumanymas pristatyti lietuvių menininkus iš Lietuvos kartu su Niujorko lietuvių menininkais ir tokiu būdu išprovokuoti ilgalaikį ir gyvą dialogą tarp „Sla307 Art Space“ bei Lietuvos meno institucijų.

Viename iš šiuolaikinio meno pasaulyje aktyviausių Niujorko rajonų – Čelsyje – įsikūrusi  galerija „Sla307 Art Space“ garsėja kaip čia gyvenančių lietuvių išeivių ir kitų tautybių menininkų traukos centras, rengiantis ne tik parodas, bet ir poezijos, literatūros vakarus,  kitas edukacines veiklas. Todėl platesniam pasauliui panorusių save pristatyti Užupio meno inkubatoriaus rezidentų ir kitų  užupiečių bei vilniečių darbai neatsitiktinai savo auditoriją surado būtent šioje galerijoje.

Parodoje eksponuojami 22 autorių iš Vilniaus kūriniai ir 14 Niujorko lietuvių menininkų kūriniai. Dauguma Vilniaus dalyvių – užupiečiai. Jaunajai Užupio kūrėjų kartai atstovauja tapytojų įvairiuose konkursuose laurus skinančių M. Jencienės, P. Lincevičiaus, A. Zakarausko ir N. Petrausko darbai. Stiprius fotografijos darbus žymi ir užupiečių S. Gandžumiano, M. Abramavičiaus, vilniečių R. Danisevičiaus ir V. Jenciaus, niujorkiečių V. Jankūno ir N. Kudirkos pavardės. Solidumo parodai suteikia niujorkiečių R. Bartkaus, J. Ludavičiaus, I. Mediodijos, L. Sprangauskaitės, vilniečių S. Kruopio, J. Jarulytės, kauniečio G. Vaičio darbai. Ne mažiau dėmesio sulaukia ir vilniečių A. Jančiauskaitės, S. Butnoriūtės, S. Urbanavičiūtės, D. Rusio, E. Ludavičiaus, G. Bagdono tapiniai, niujorkiečių S. Šiukštos, L. Lipaitės, D. Zabielaitės, L. Zaveckaitės, A. Jonytytės  kūryba, vilnietės R. Lipaitės kūrinys iš stiklo ir vielos tinklelio. Lankytojo akį patraukia ir savitu braižu bei įrėminimu išsiskiriantys grafikių B. Zokaitytės ir E. Vertelkaitės darbai ar niujorkietės D. Mattis paprastumo ir sakralumo estetika.

Niekada nemiegančiu miestu vadinamo Niujorko lietuvių bendruomenės dalis nepraleido progos susiburti ir šios parodos atidaryme. Ypač džiugu buvo matyti daug pastarosios bangos emigrantų, jaunimo. Jauniausia parodos dalyvė B. Majauskaitė sulaukė didelio lankytojų dėmesio pristačiusi savo medijų meno kūrinį. Itin maloniai nustebino ir apsilankęs žymus maestro K. Zapkus. Kadangi tarp parodos dalyvių – net keturi jo buvę studentai iš Vilniaus dailės akademijos, vyko improvizuotas šių autorių darbų aptarimas ne tik šios parodos, bet ir jų kūrybos kontekste.

Kas dar sieja ekscentriškąjį Užupį ir Niujorką? Žinoma, spalvingos asmenybės. Parodoje netrūko ir jų, leidusių ir parodos organizatoriui G. Bagdonui kartais pasijusti kaip namie – Užupyje, kuriame dažniausiai taip pat netrūksta įdomių, netradiciškai atrodančių ir mąstančių miestelėnų. Kaip ir tiek vienur, tiek kitur sklandančios ypatingos kūrybinės dvasios.

Labai didelę pagarbą ir padėką jaučiame šios parodos idėją palaikiusiai Susivienijimo Lietuvių Amerikoje vadovei L. Michailovič, taip pat nuoširdžiai ir profesionaliai parodos reikalais besirūpinusiam „SLA307 Art Space kolektyvui“: J. Ludavičiui, L. Zaveckai, D. Mattis, I. Mediodijai ir kitiems, leidusiems Užupiui atrasti naujus krantus.

Paroda „VNO-NYC“ veiks iki 2018 m. sausio 7 d. adresu 307 W. 30TH ST. NEW YORK, NY 10001.

Užupio meno inkubatorius